Pogostost meritev pri spremljanju krvnega tlaka doma

Kako pogosto naj bi si merili krvni tlak doma, je odvisno od tega, ali že imate diagnosticirano hipertenzijo.

Če imate normalen krvni tlak in ne jemljete zdravil, zadošča, da si ga izmerite 1-krat na leto (2 meritvi zjutraj, 2 zvečer).

Če se že zdravite zaradi hipertenzije in je krvni tlak urejen, zadošča, da si ga izmerite 1-krat na teden do 1-krat na mesec (2 meritvi zjutraj, 2 zvečer).

Če ste v diagnostičnem postopku ali pa vaš krvni tlak (še) ni urejen oz. vam je zdravnik spreminjal shemo zdravljenja, je za dobro oceno krvnega tlaka potrebnih več meritev – najbolje 7 dni oz. najmanj 4 dni, zjutraj in zvečer. Običajno meritve izvedemo pred vsakim obiskom v ambulanti. Pri sodobnih zdravilih pričakujemo, da se popoln učinek na krvni tlak razvije šele po 3–4 tednih jemanja, pri diuretikih po 6–8 tednih, vendar lahko učinek opazimo že v prvih dneh. Zdravnik zato običajno priporoči, da si krvni tlak pred ponovnim pregledom izmerite pogosteje.

Najustrezneje je, če si krvni tlak merite tako pogosto, kot vam priporoči vaš osebni zdravnik.