SPREMLJAJTE VREDNOSTI KRVNEGA TLAKA Z
OBČASNIMI MERITVAMI IN SE V PRIMERU
ZVIŠANIH VREDNOSTI POSVETUJTE S SVOJIM
ZDRAVNIKOM.

PREVERITE ZDRAVE NASVETE