Visok krvni tlak

Optimalen krvni tlak je 120/80 mm Hg.

O zvišanem krvnem tlaku ali hipertenziji govorimo, kadar je višji kot 140/90 mm Hg, bodisi da gre za večje vrednosti sistoličnega oziroma diastoličnega krvnega tlaka ali pa obeh.

Razvrstitev

Sistolični krvni tlak (mm Hg) Diastolični krvni tlak (mm Hg)

optimalen

< 120

in

< 80

normalen

120 – 129

in/ali

80 – 84

visoko normalen

130 – 139

in/ali

85 – 89

hipertenzija 1. stopnje

140 – 159

in/ali

90 – 99

hipertenzija 2. stopnje

160 – 179

in/ali 100 – 109

hipertenzija 3. stopnje

≥ 180

in

≥ 110

izolirana sistolična hipertenzija ≥ 140 in

<90

Tveganje za bolezni srca in žilja se z vsakim povečanjem za 20/10 mm Hg podvoji, zato je poznavanje vrednosti krvnega tlaka nujno.